Gevolgen sociale zekerheid bij uitzending

Als u in Nederland woont, bent u bijna altijd verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen AOW, Anw, AKW, Wlz (Wet langdurige zorg) en Zorgverzekeringswet. Als u ook in Nederland werkt, bent u daarnaast verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals WW en ZW. Als u buiten Nederland gaat werken voor een werkgever die daar gevestigd is, bent u in principe niet langer verplicht verzekerd in Nederland. De algemene regel is dat u verzekerd bent in het land waarin u werkt.

Sociale zekerheid bij tijdelijke uitzending

Werkt u in Nederland en wordt u tijdelijk door uw werkgever naar een ander land uitgezonden? Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse sociale verzekeringen van toepassing blijven. Zijn de Nederlandse sociale verzekeringen niet meer van toepassing? Dan is het meestal mogelijk om bepaalde verzekeringen op vrijwillige basis voort te zetten. Het is bij (tijdelijke) uitzending naar een ander land dan Nederland daarom belangrijk dat u vóór de uitzending nagaat wat de gevolgen zijn voor uw sociale zekerheid (en die van de gezinsleden die meegaan).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.