Gevolgen voor uw belastingplicht bij uitzending

Bij korte en langdurige uitzendingen naar een ander land of Nederland is het voor u en uw werkgever belangrijk om te weten waar u woont. Het kan zijn dat wij u als geëmigreerd beschouwen.

Voorbeeld

U wordt voor een periode van 24 maanden uitgezonden naar Polen. Uw gezin verhuist mee. In dit geval emigreert u uit Nederland. Komt u na afloop van de uitzendperiode weer samen met uw gezin terug naar Nederland, dan is er sprake van immigratie.

Emigreren

Als u emigreert, is het belangrijk om vast te stellen of u nog banden met uw vorige woonland houdt waardoor u mogelijk daar nog belastingplichtig bent. Dat is bijvoorbeeld het geval als u eigenaar blijft van een onroerende zaak.

Niet emigreren

Wordt u voor langere tijd uitgezonden, maar emigreert u niet? Dan bent u belastingplichtig in het land waar u werkt en in het land waar u woont. U moet dan in beide landen belasting betalen. Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaald over uw inkomen, zijn er tussen de meeste landen afspraken gemaakt welk land welke inkomsten mag belasten.

Voorbeeld

U wordt door een Nederlandse werkgever voor een periode van 14 maanden uitgezonden naar Dubai. Uw gezin blijft in Nederland wonen. U emigreert niet. U blijft binnenlands belastingplichtig.

Als u voor korte perioden wordt uitgezonden om te werken, verandert er voor uw belastingplicht meestal niets. U blijft dan gewoon inwoner van uw land en daar belastingplichtig.

Voorbeeld

U wordt door uw Nederlandse werkgever voor een klus van 2 maanden uitgezonden naar een vestiging in Hongarije. Uw woonplaats blijft Nederland en u blijft binnenlands belastingplichtig. U betaalt over het loon van de uitzending gewoon belasting in Nederland.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.