Tijdelijk in een ander land werken

Wordt u door uw werkgever (tijdelijk) uitgezonden vanuit Nederland naar een ander land om daar te werken? Of wordt u uitgezonden naar Nederland vanuit een ander land? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingplicht en uw sociale zekerheid, zoals de AOW of Zvw. Als u uitgezonden wordt naar een ander land, is het afhankelijk van de omstandigheden of u voor de Belastingdienst bent geëmigreerd of dat u in Nederland blijft wonen. In dat laatste geval blijft u binnenlands belastingplichtig. 

Werken voor de overheid of als ontwikkelingswerker 

Als u bij de overheid werkt of ontwikkelingswerker bent en wordt uitgezonden, hebt u te maken met speciale regels. Als u wordt uitgezonden, wordt u ook bij een langdurig verblijf buiten Nederland voor de inkomstenbelasting toch behandeld alsof u in Nederland woont. U blijft binnenlands belastingplichtig.

Gevolgen voor uw toeslagen

Uw inkomsten verdiend in een ander land tellen ook mee voor uw toeslagen. 

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.