Schoolgelden

Naast de 30%-regeling kunt u van uw werkgever een vrije vergoeding krijgen voor extraterritoriale kosten voor schoolgelden. Het moet gaan om het schoolgeld voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school. Hiervan is sprake als:

  • de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands stelsel
  • de school of afdeling is vooral bedoeld voor kinderen van werknemers die buiten het land van herkomst tewerkgesteld zijn

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.