Voorwaarden 30%-regeling

De 30%-regeling geldt voor u als u buiten Nederland bent geworven of vanuit een ander land dan Nederland bent uitgezonden om in Nederland te werken. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • U hebt een dienstbetrekking.
  • U bent door uw werkgever uit een ander land aangeworven of u bent uit een ander land naar uw werkgever gezonden.
  • U hebt van de 2 jaar vóór uw 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond. En dat ook nog op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens. Meer daarover leest u bij: U woont meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.
  • U hebt een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • U hebt een geldige beschikking.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.