U komt in Nederland werken

Als u in Nederland komt werken, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijzondere kostenvergoedingsregeling: de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Deze regeling houdt in dat uw werkgever u 30% van uw loon inclusief vergoeding mag verstrekken als (onbelaste) vergoeding voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf buiten uw land van herkomst. U komt voor deze regeling in aanmerking als u een specifieke deskundigheid hebt die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

Partiële buitenlandse belastingplicht

Als u in aanmerking komt voor de 30%-regeling, kunt u bovendien kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Hierbij wordt u voor een deel van de inkomstenbelasting beschouwd als buitenlandse belastingplichtige. Dit kan u belastingvoordeel opleveren.

Kennismigrant

Hebt u een beschikking kennismigrant van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan merken wij u mogelijk aan als specifiek deskundige en komt u dus in aanmerking voor de 30%-regeling. Kijk voor meer informatie over kennismigranten op de website van de IND: www.ind.nl.

Commissarissen vennootschap

Vanaf 1 mei 2016 zijn commissarissen niet meer in fictieve dienstbetrekking werkzaam. U kunt samen met de Nederlandse vennootschap ervoor kiezen om uw arbeidsrelatie aan te merken als een fictieve dienstbetrekking, de zogenoemde 'opting-in'. De 30%-regeling kan dan ook van toepassing zijn voor commissarissen van een Nederlandse vennootschap.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.