U woont in Nederland en werkt in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten

Als er geen belastingverdrag van toepassing is, dan kunt u aan de hand van de Nederlandse regelgeving bepalen of uw werkgever loonbelasting op uw loon moet inhouden. Hebt u recht op voorkoming van dubbele belasting, dan hoeft uw werkgever geen loonbelasting in te houden. Om er zeker van te zijn dat de regels goed worden toegepast, kan uw Nederlandse werkgever daarvoor een verklaring van de Belastingdienst willen hebben. U kunt deze verklaring aanvragen bij uw belastingkantoor in Nederland. Als op grond van het 'Besluit voorkoming dubbele belasting' de heffing over het inkomen in Nederland moet gebeuren, moet de Nederlandse werkgever op het loon loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting en bij verzekeringsplicht ook uit premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.