Andere uitzendingen in overheidsdienst

U bent binnenlands belastingplichtig als u uitgezonden wordt in de volgende situatie:

  • U werkt voor de Nederlandse overheid.
  • U werkt buiten Nederland.
  • U werkt in het kader van een verdrag (Memorandum of Understanding) waarbij Nederland partij is.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u als militair vredestaken verricht of als u als ontwikkelingswerker buiten Nederland gestationeerd bent.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.