Diplomatieke uitzending en permanente vertegenwoordigers

U bent binnenlands belastingplichtig als u uitgezonden wordt als lid van een Nederlandse diplomatieke, permanente of consulaire vertegenwoordiging buiten Nederland. Leden van een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging buiten Nederland zijn:

  • diplomaten
  • consulaire vertegenwoordigers
  • administratief, technisch en bedienend personeel van een Nederlandse diplomatieke zending of consulaire post buiten Nederland

U bent ook binnenlands belastingplichtig als u tot de permanente vertegenwoordigingen bij grote internationale organisaties hoort. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn de Europese Unie (EU), de NAVO, de Verenigde Naties (VN) of de OESO.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.