Uitgezonden overheidspersoneel

Als u de Nederlandse nationaliteit hebt, bij de Nederlandse overheid werkt en wordt uitgezonden om buiten Nederland te werken, dan behandelen wij u in de volgende gevallen alsof u in Nederland woont:

Deze regeling wordt ook wel de woonplaatsfictie genoemd. De regeling geldt ook voor partners en kinderen van uitgezonden personen. De kinderen moeten jonger zijn dan 27 jaar en in belangrijke mate worden onderhouden door de uitgezonden persoon.

Let op!

De woonplaatsfictie wordt alleen toegepast als er sprake is van uitzending vanuit Nederland. Maar er is ook sprake van uitzending vanuit Nederland als u naar een land bent uitgezonden en daarna, vanuit dat land, naar een volgend land wordt uitgezonden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.