Aangifte op tijd terugsturen

De aangifte erfbelasting moet vóór de inleverdatum bij ons binnen zijn. Deze datum staat in de aangiftebrief erfbelasting.

Op tijd aangifte doen om belastingrente te voorkomen

Wij berekenen belastingrente vanaf 8 maanden na het overlijden tot de betaaldatum die op de aanslag staat. Kies het juiste moment om aangifte te doen om geen of minder belastingrente over de aanslag erfbelasting te betalen.

Voorlopige aanslag aanvragen als u nog niet alle gegevens hebt

Hebt u nog niet alle gegevens voor de aangifte? U kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen. Dan betaalt u later geen of minder belastingrente over de erfbelasting. De voorlopige aanslag krijgt u binnen 3 weken na ontvangst van uw aanvraag. Binnen 6 weken moet u die voorlopige aanslag erfbelasting betalen. U moet dus op tijd betalen. Als u te laat betaalt, moet u invorderingsrente betalen.

Hoe vraagt u een voorlopige aanslag aan?

Een voorlopige aanslag Erfbelasting vraagt u aan met het formulier Aanvraag voorlopige aanslag bij overlijden in 2017.

Kunt u niet op tijd aangifte doen?

Lukt het niet om op tijd aangifte te doen? Dan kunt u uitstel aanvragen.

Vraagt u geen uitstel aan en is de aangifte niet op tijd bij ons terug? Dan schatten wij zelf hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen en sturen een aanslag voor het bedrag dat wij hebben geschat. Misschien moeten de erfgenamen een boete betalen omdat wij de aangifte niet op tijd hebben ontvangen.

Wanneer ontvangt u de definitieve aanslag?

Wij proberen uw aangifte erfbelasting zo snel mogelijk af te handelen. Normaal gesproken ontvangt u binnen 3 maanden een definitieve aanslag. Maar op dit moment duurt het 6 maanden voordat u bericht krijgt. Dat komt doordat we te maken hebben met een vertraging in de verwerking.

Zijn er al 9 maanden voorbij zonder bericht van ons?
Bel ons dan op 0800 - 235 83 54 en wij zoeken uit waarom het langer duurt.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.