Belastingrente over de aanslag erfbelasting

Wanneer betaalt u belastingrente over een aanslag erfbelasting?

Wij berekenen belastingrente als uw aangifte erfbelasting later binnen is dan de datum die in de aangiftebrief staat. Deze inleverdatum ligt ongeveer 8 maanden na de overlijdensdatum.

In een aantal bijzondere situaties is de aangiftetermijn langer. Namelijk als op het moment van overlijden nog niet duidelijk is hoe de erfenis verdeeld moet worden of als er ná het overlijden een wijziging komt in de verdeling van de erfenis. Lees om welke situaties het gaat.

Wij berekenen ook belastingrente als uw aangifte erfbelasting niet juist of onvolledig is en als wij bij de definitieve aanslag afwijken van uw aangifte.

Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekenen wij geen belastingrente.

Hoe hoog is de rente?

De rente kan veranderen. Het actuele percentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Over welke periode betaalt u belastingrente?

U betaalt belastingrente over de aanslag erfbelasting, maar alleen bij een overlijden vanaf 2021. De belastingrente berekenen we over een periode van 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag.

Soms stopt de belastingrente eerder

Doen wij er te lang over om uw aanslag erfbelasting op te leggen? Wijken wij niet af van uw aangifte én hebt u op tijd aangifte gedaan? Dan berekenen we geen belastingrente. De datum van de aanslag is in deze situatie dus niet van belang.

Let op!

Moeten wij afwijken van uw aangifte? Dan maakt het niet uit hoe lang we erover doen om een aanslag op te leggen. We rekenen dan altijd rente tot 6 weken na de datum van de aanslag. Wij wijken af als u uw aangifte onjuist of onvolledig invult. Vul daarom uw aangifte zo goed mogelijk in.

Voorkom belastingrente door het aanvragen van een voorlopige aanslag

U kunt belastingrente voorkomen door binnen 8 maanden na de overlijdensdatum een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting (pdf).

Na uw voorlopige aanslag moet u aangifte doen

Na een verzoek voorlopige aanslag erfbelasting, doet u aangifte erfbelasting voor een definitieve aanslag. Is de definitieve aanslag hetzelfde als de voorlopige? Dan betaalt u geen belastingrente meer. Is de definitieve aanslag anders? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Is de definitieve aanslag hoger dan de voorlopige aanslag? U betaalt belastingrente over de belasting die u meer moet betalen.
  • Is de definitieve aanslag lager dan de voorlopige aanslag? U krijgt de te veel betaalde belasting terug. Hebt u geen belastingrente betaald over de voorlopige aanslag? Wij betalen dan geen belastingrente terug over de te veel betaalde belasting.

Wanneer krijgt u belastingrente terug?

U krijgt belastingrente terug als u belastingrente hebt betaald over uw aanslag erfbelasting en later blijkt dat deze aanslag te hoog was. De rente die u terugkrijgt, is de rente die u hebt betaald over het bedrag dat u terugkrijgt.

U krijgt erfbelasting terug als:

Belastingrente bij een navorderingsaanslag

Blijkt dat u na de definitieve aanslag meer erfbelasting moet betalen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag.

Bij een navorderingsaanslag begint de periode waarover wij rente berekenen 8 maanden na het overlijden en eindigt 1 maand na de aanslag. Doet u zelf een verzoek om een navorderingsaanslag? Dan berekenen wij belastingrente vanaf 8 maanden na het overlijden tot maximaal 12 weken na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

Voorbeelden belastingrente

Wilt u weten hoe belastingrente werkt bij erfbelasting? Bekijk dan de voorbeelden.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.