Voorbeelden belastingrente bij erfbelasting

Geen belastingrente bij overlijdens vanaf 2017

Wij berekenen tijdelijk geen belastingrente bij aanslagen erfbelasting vanwege overlijdens op of na 1 januari 2017. De voorbeelden op deze pagina hebben betrekking op de belastingrente bij de erfbelasting vanwege een overlijden in 2016 of eerder.

Voorbeeld 1

U krijgt binnen 8 maanden een aanslag en toch moet u belastingrente betalen

U krijgt het verzoek aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari.

Wij berekenen rente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte als wij niet afwijken van uw aangifte.

8 maanden na het overlijden is in dit geval 1 september. Wij ontvangen uw aangifte op 15 juni en u krijgt een aanslag met datum 30 juli. Bij die aanslagdatum tellen we nog 6 weken op. Dan komen we op 10 september. Dat is 10 dagen vanaf 1 september en minder dan 19 weken na ontvangst van de aangifte. Daardoor rekenen wij over 10 dagen belastingrente.

Afbeelding van een tijdlijn die past bij voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Minder belastingrente met verzoek voorlopige aanslag

U krijgt het verzoek aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na het overlijden bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

Wij berekenen rente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte als wij niet afwijken van uw aangifte.

19 weken zijn ongeveer 5 maanden. Dat betekent dat u geen belastingrente betaalt, als u binnen 3 maanden na het overlijden aangifte doet (zie ook voorbeeld 1). U weet dat u niet binnen 3 maanden alle informatie hebt om aangifte te doen.

Daarom vraagt u 15 maart om een voorlopige aanslag voor € 75.000. U krijgt een voorlopige aanslag met datum 1 juni. Wij beginnen pas rente te rekenen vanaf 1 september. Doordat u zo vroeg een verzoek deed, betaalt u dus over de voorlopige aanslag geen belastingrente.

Afbeelding van een tijdlijn die past bij voorbeeld 2

Enige tijd later hebt u alle informatie. Daaruit blijkt dat u aangifte moet doen voor € 100.000. Wij ontvangen uw aangifte op 1 augustus. U krijgt een aanslag erfbelasting met datum 1 oktober. U betaalt belastingrente tot 6 weken na de datum van de aanslag. De renteperiode loopt van 1 september tot 12 november. Dit is minder dan 19 weken na ontvangst van de aangifte.

U had al een voorlopige aanslag betaald over € 75.000. Daarover hoefde u geen belastingrente te betalen. U hoeft daardoor alleen over  € 100.000 - € 75.000 = € 25.000 belastingrente te betalen. Daardoor betaalt u minder belastingrente dan wanneer u geen voorlopige aanslag zou hebben aangevraagd.

Afbeelding van een tijdlijn die past bij voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Belastingrente als wij moeten afwijken van aangifte 

U krijgt het verzoek aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na het overlijden bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

Wij berekenen rente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte als wij niet afwijken van uw aangifte.

U wilt aangifte doen zodat u geen belastingrente hoeft te betalen. Daarom zorgt u ervoor dat wij uw aangifte ontvangen meer dan 19 weken voordat wij beginnen met belastingrente berekenen: Wij ontvangen uw aangifte op 15 maart.

Maar volgens onze gegevens moet er meer erfbelasting betaald worden. Uiteraard informeren wij u dat wij dat van plan zijn en kunt u daarop reageren. In dit geval kloppen onze gegevens. Daarom moeten wij afwijken van uw aangifte. Daardoor geldt de maximumperiode van 19 weken niet meer, en eindigt de periode waarover wij rente berekenen 6 weken na de datum van de aanslag.

U krijgt een aanslag met datum 1 oktober. Daarom betaalt u belastingrente over de periode vanaf 1 september tot 12 november (6 weken na de datum van de aanslag).

Afbeelding van een tijdlijn die past bij voorbeeld 3

Voorbeeld 4

Geen belastingrente: aangifte erfbelasting binnen 3 maanden na overlijden en aanslag gelijk aan aangifte

U krijgt het verzoek aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na het overlijden bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

Wij berekenen rente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte als wij niet afwijken van uw aangifte.

Wij ontvangen uw aangifte op 15 maart. Wij wijken niet af van uw aangifte, maar we doen er wat langer dan gebruikelijk over om uw aanslag vast te stellen. Daardoor krijgt u een aanslag erfbelasting met de datum 1 oktober.

Toch berekenen wij geen belastingrente, want u hebt meer dan 19 weken vóór het verstrijken van die 8 maanden aangifte gedaan. Als wij niet afwijken van uw aangifte mogen wij maximaal 19 weken belastingrente berekenen over de aanslag. Er blijft dus geen tijd meer over om rente te rekenen. Daardoor betaalt u geen belastingrente.

Afbeelding van een tijdlijn die past bij voorbeeld 4

Voorbeeld 5

Belastingrente bij aangifte na inleverdatum

U krijgt het verzoek aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na het overlijden bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

Wij berekenen rente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte als wij niet afwijken van uw aangifte.

Wij ontvangen uw aangifte op 1 oktober. Wij wijken niet af van de bedragen in uw aangifte. U krijgt een aanslag erfbelasting met datum 15 januari van het volgende jaar.

6 weken na de aanslagdatum is het 26 februari. Dat is ruim 21 weken na de datum waarop wij uw aangifte ontvingen. Wij hoeven niet af te wijken van uw aangifte. Daarom stopt de periode waarover wij rente berekenen 19 weken na ontvangst van uw aangifte. Dat is op 11 februari.

Afbeelding van een tijdlijn die past bij voorbeeld 5

Voorbeeld 6

Rekenvoorbeeld bedrag belastingrente

U krijgt het verzoek aangifte te doen voor iemand die op 1 januari is overleden.

Wij berekenen rente vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte als wij niet afwijken van uw aangifte.

De datum van de aangifte is 1 augustus. De datum van de aanslag is 3 september. Daar tellen we nog 6 weken bij op. Dat is 15 oktober. We beginnen rente te rekenen vanaf 1 september. Tussen 1 september en 15 oktober zijn 45 dagen, ruim binnen de 19 weken. U hebt een aanslag gekregen van € 25.000.

De belastingrente over de aanslag is dan 45/360 x 4% x € 25.000 = € 125

Hoe hoog is de rente?

De rente kan veranderen. Het actuele percentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.