Erfgenaam overlijdt binnen 30 dagen na een erfenis

Krijgt een erfgenaam een erfenis waarover hij erfbelasting moet betalen? Maar overlijdt deze erfgenaam binnen 30 dagen nadat hij de erfenis heeft gekregen? Dan vervalt de aanslag erfbelasting over de 1e erfenis, als de erfgenaam bij de 2e erfenis ook over de 1e erfenis erfbelasting betaalt. Dit voorkomt dat over de 1e erfenis 2 maal erfbelasting wordt betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.