Uitstel van betaling voor aanslag erfbelasting

Krijgt de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner de woning van de overledene omdat de overledene dat in zijn testament heeft bepaald of omdat de wettelijke verdeling geldt? Dan krijgen de kinderen voor dat deel van de erfenis een vordering op de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner. De kinderen houden hun deel van de erfenis te goed en krijgen het als de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner overlijdt.

Daardoor kan het zijn dat de kinderen de erfbelasting niet kunnen betalen. De echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner betaalt dan de erfbelasting van de kinderen. Hij kan uitstel van betaling krijgen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • De erfenis van de overledene bestaat hoofdzakelijk uit de woning.
  • De aanslag erfbelasting kan niet worden betaald uit de rest van de erfenis.
  • De echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner kan de erfbelasting niet betalen.

Hij ontvangt dan wel een aanslag erfbelasting, maar hoeft het bedrag niet direct te betalen. Deze aanslag noemen wij een conserverende aanslag.

Let op!

Wordt de woning verkocht? Of gaat de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner ergens anders wonen? Dan komt hij niet in aanmerking voor uitstel van betaling.

Invorderingsrente

Over het bedrag waarvoor de ouder uitstel krijgt, moet hij invorderingsrente betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.