Erfenis krijgen

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen. Bijvoorbeeld geld of een kostbaar voorwerp.

Uw erfenis en belasting

U betaalt erfbelasting als u meer krijgt dan de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In bepaalde situaties betaalt u geen of minder erfbelasting. 

U kunt berekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen. Het percentage hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis.

Bent u erfgenaam van de overledene? Als wij verwachten dat u erfbelasting moet betalen, sturen wij een aangiftebrief erfbelasting naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene.

Meer onderwerpen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.