Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2017 en 2018?

Hoeveel erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. In de tabel ziet u welk tarief op u van toepassing is. 

Waarde erfenis
(2018)

Partner 
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
Andere relatie met overledene 
(zoals broer en zus, ouders)

€ 0 - € 123.248

10%

18%

30%

€ 123.249 en meer

20%

36%

40%

Waarde erfenis
(2017)

Partner 
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
Andere relatie met overledene 
(zoals broer en zus, ouders)

€ 0 - € 122.268

10%

18%

30%

€ 122.269 en meer

20%

36%

40%

Vrijstellingen

Er gelden vrijstellingen voor de erfbelasting. Pas als het bedrag van de erfenis hoger is dan de vrijstelling, betaalt u erfbelasting. Met het hulpmiddel Erfbelasting berekenen rekent u gemakkelijk zelf uit hoeveel erfbelasting een erfgenaam moet betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.