Vrijstelling erfbelasting

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag: de vrijstelling.

Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie met overledene. U bent:

Bedrag vrijstelling 2016

Bedrag vrijstelling 2017

Partner € 636.180 € 638.089
Kind of kleinkind € 20.148 € 20.209
Ouder € 47.715 € 47.859
Kind met een handicap € 60.439 € 60.621
Andere erfgenaam
(waaronder broer en zuster)
€ 2.122 € 2.129

Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling voor hen samen € 47.859 in 2017. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 47.859 in 2017.Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.