Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) ontvangt een erfenis

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen. Wilt u controleren of een instelling is geregistreerd als ANBI? Dat kan met het Programma ANBI opzoeken.

Let op!

Deze vrijstelling geldt niet als aan de erfenis of het legaat de verplichting is verbonden (een deel van) de erfenis aan een persoon te geven of aan een instelling die geen ANBI is.

Voorbeeld 1

Instelling A is geregistreerd als ANBI en ontvangt een legaat van € 10.000. Instelling A heeft de verplichting € 5.000 te geven aan instelling B, ook een ANBI. Instelling A en instelling B betalen geen erfbelasting.

Voorbeeld 2

Een instelling is geregistreerd als ANBI en ontvangt een erfenis van € 9.000. De ANBI is verplicht € 5.000 te geven aan een neef van de overledene. De ANBI mag dit bedrag aftrekken van haar erfenis. Over het deel dat de ANBI overhoudt (€ 4.000) hoeft de instelling geen erfbelasting te betalen. De neef betaalt erfbelasting over € 5.000.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.