Taxatie

U kunt de waarde van zaken ook laten taxeren. Dit is verplicht als:

  • een erfgenaam minderjarig is
  • een erfgenaam onder curatele is gesteld
  • een erfgenaam niet het vrije beheer over zijn bezittingen heeft

Een gemachtigde of de notaris geeft opdracht voor de taxatie aan een of meer deskundigen. De deskundigen worden in overleg met de erfgenamen gekozen of soms door de kantonrechter aangewezen. De taxatiekosten zijn voor rekening van de erfgenamen samen. Zij mogen die kosten niet uit de erfenis betalen. 

U kunt een afspraak maken met ons over de waarde

U kunt over de waarde van bepaalde zaken een bindende afspraak maken met ons. 
Zo’n vaststellingsovereenkomst kunt u sluiten over: 

  • onroerende zaken die niet worden gebruikt als woning
  • schepen
  • incourante effecten
  • roerende zaken waarvan de waardebepaling lastig kan zijn, zoals kunstvoorwerpen, machines en verzamelingen

Als de erfgenamen van plan zijn de onroerende zaak te verkopen, kunt u geen vaststellingsovereenkomst sluiten.

Wilt u een vaststellingsovereenkomst aanvragen? 
Stuur dan een brief naar:

Belastingdienst /  Administratie GT
Postbus 4486
6401 CZ  HEERLEN

Let op!

U kunt geen vaststellingsovereenkomst aanvragen of aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak invullen als het om een woning gaat.

Voor onroerende zaken kunt u een gezamenlijke taxatie aanvragen met het formulier: 
Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak.
Maar erft u de eigen woning en/of garage van een overledene? Lees dan verder bij:
U erft een eigen woning of een garage.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.