Erfbelasting betalen met kunst

Hebt u kunst in uw bezit? Of erft u een kunstvoorwerp (of cultuurgoed)? Dan kan het zijn dat hiermee (een deel van) de erfbelasting kan worden betaald. In ruil hiervoor draagt u het voorwerp over aan het Rijk. Voorwerpen die in aanmerking kunnen komen zijn:

  • schilderijen
  • beeldhouwwerken
  • meubels
  • vazen
  • inboedel van kastelen of buitenplaatsen
  • archieven
  • historische gebruiksvoorwerpen

Om in aanmerking te komen voor de kwijtscheldingsregeling moet het kunstvoorwerp voldoen aan specifieke voorwaarden. Een speciaal aangestelde adviescommissie beoordeelt of uw kunstvoorwerp hieraan voldoet.

Hoeveel kwijtschelding erfbelasting kan ik krijgen?

U kunt kwijtschelding krijgen ter hoogte van maximaal de waarde van het voorwerp, vermeerdert met 20%. U kunt nooit meer kwijtschelding krijgen dan u moet betalen aan erfbelasting en belastingrente.

Voorbeeld

U bent € 9.000 erfbelasting plus belastingrente verschuldigd. U draagt een kunstvoorwerp over aan het Rijk met een waarde van € 10.000. U kunt nu voor maximaal € 12.000 kwijtschelding krijgen, maar nooit meer dan dat u verschuldigd bent. U krijgt voor € 9.000 kwijtschelding.

Voorbeeld

U moet € 20.000 betalen aan erfbelasting en belastingrente. U draagt een kunstvoorwerp met een waarde van € 10.000 over aan het Rijk. U krijgt dan voor € 12.000 kwijtschelding. U moet nog € 8.000 erfbelasting en belastingrente betalen.

Nu al laten toetsen of een voorwerp in aanmerking komt?

Wilt u nu al laten toetsen of een voorwerp in aanmerking komt? Dat kan. Dit heet een verzoek bij leven. U dient hiervoor een verzoek in waarin u vraagt of het voorwerp voor de regeling in aanmerking komt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.