Voorwaarden kunst

Het kunstvoorwerp of cultuurgoed moet van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang zijn om in aanmerking te komen voor de kwijtschelding erfbelasting. Dit is het geval als het voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Het voorwerp is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Erfgoedwet). U kunt dit opzoeken in het registeren van Collectie Nederland.
 • Het kunstvoorwerp staat niet in het register, maar voldoet wel aan de criteria voor aanwijzing en plaatsing in het register.
 • Het voorwerp:
  • wordt regelmatig tentoongesteld
  • is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende kunstenaar
  • is belangrijk vanwege zijn herkomst
  • maakt deel uit van een waardevolle verzameling.

Het is geen eis dat het kunstvoorwerp door een Nederlandse kunstenaar is gemaakt of dat het van Nederlandse bodem komt. Ook kunst uit het buitenland kan voor de regeling in aanmerking komen.

Let op!

Het is ook mogelijk om een collectie kunstvoorwerpen aan te bieden voor de regeling, bijvoorbeeld een verzameling prenten of een servies. Vanwege de onderlinge samenhang kan de adviescommissie eisen dat u de gehele collectie overdraagt aan het Rijk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.