Hoe doe ik een verzoek bij leven?

Wilt u nu al laten toetsen of een voorwerp in aanmerking komt? Stuurt u dan een brief naar het onderstaande adres waarin u aangeeft dat u wilt laten bekijken of een kunstvoorwerp in aanmerking komt voor de regeling. In de brief beschrijft u het voorwerp, vermeldt u uw contactgegevens en voegt u een foto van het voorwerp toe.

Daarnaast voegt u een brief toe van het museum dat het voorwerp graag in zijn collectie wil opnemen. In deze brief motiveert het museum waarom het voorwerp een waardevolle aanvulling is op zijn collectie en hoe het past in zijn verzamel- en tentoonstellingsbeleid. De brief moet ondertekend zijn door de directeur.

Het is bij een verzoek bij leven niet nodig om een taxatierapport mee te sturen. Dit is bij een dergelijk verzoek niet relevant.

U kunt uw brief sturen naar:

Ministerie van Financiën
Directoraat Generaal Belastingen
Brieven en Beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Ik heb een verzoek bij leven ingediend. Hoe gaat het nu verder?

Wij leggen uw verzoek voor aan een adviescommissie. Deze commissie beoordeelt of uw voorwerp aan de voorwaarden voldoet. Als dit het geval is krijgt u hiervan een bevestiging.

Als na uw overlijden uw erfgenamen of legatarissen gebruik willen maken van de regeling, hebben zij al de bevestiging dat het voorwerp aan de eisen voldoet. Uw nabestaanden zijn vrij om te kiezen of zij van de regeling gebruik willen maken. Wanneer uw erfgenamen of legatarissen na uw overlijden wel gebruik willen maken van de regeling, toetsen wij of het Rijk nog steeds behoefte heeft aan het voorwerp. Ook kijken wij dan of aan de fiscale en juridische voorwaarden van de regeling wordt voldaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.