Kwijtscheldingsregeling aanvragen

Wilt u erfbelasting betalen met kunst? U stuurt ons in dat geval een brief waarin u aangeeft dat u gebruik wilt maken van de regeling. Dit doet u binnen 8 weken nadat de aanslag erfbelasting definitief is vastgesteld. De brief moet de volgende gegevens bevatten:

  • een beschrijving van het kunstvoorwerp dat u wilt aanbieden
  • het BSN van de overledene
  • uw contactgegevens (naam, adres en BSN)

Doet u het verzoek namens meerdere erfgenamen of legatarissen? Dan moet dit ook vermeld staan in de brief.

Om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, hebben wij naast de brief het volgende van u nodig:

  • een foto van het kunstvoorwerp
  • een actueel taxatierapport met de waarde van het kunstvoorwerp of de kunstvoorwerpen
  • Een brief van het museum dat het kunstvoorwerp graag in zijn collectie wil opnemen
    In deze brief motiveert het museum waarom het voorwerp een waardevolle aanvulling is op zijn collectie en hoe het past in zijn verzamel- en tentoonstellingsbeleid. De brief moet ondertekend zijn door de directeur.

Is er eerder een ‘verzoek bij leven’ ingediend en voldeed het kunstwerk destijds aan de gestelde voorwaarden? Stuurt u dan een kopie van de brief mee waarin staat dat het voorwerp in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling.

Stuur uw brief naar het adres van het belastingkantoor zoals vermeld op de aanslag erfbelasting.

Ik heb een verzoek ingediend om erfbelasting te betalen met kunst. Hoe gaat het nu verder?

Als u een verzoek hebt ingediend om erfbelasting te betalen met kunst, wordt het vervolgens voorgelegd aan een adviescommissie. Deze commissie beoordeelt of het kunstvoorwerp aan de voorwaarden voldoet. Als dit het geval is wordt gekeken of ook aan de fiscale en juridische voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn:

  • Het kunstvoorwerp maakt onderdeel uit van de erfenis en hierover is erfbelasting betaald.
  • De erfgenaam of erfgenamen die het kunstvoorwerp krijgen, dragen het over aan het Rijk. Alleen deze personen kunnen de door hen verschuldigde erfbelasting met kunst betalen.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan ontvangt u hiervan een bevestiging. Daarna draagt u het voorwerp over aan het Rijk.

Als u het voorwerp hebt overgedragen, wordt de erfbelasting en eventuele belastingrente kwijtgescholden. Het Rijk zal daarna het voorwerp in bruikleen geven bij het museum.

Het afhandelen van uw verzoek om erfbelasting met kunst te betalen kan enige tijd duren. In afwachting van een beslissing kunt u alvast betalen of bij ons om uitstel van betaling erfbelasting vragen. Stuur uw verzoek om uitstel van betaling naar:

Belastingdienst/Unit Centrale Invordering
Tiberdreef 12
3561 GG Utrecht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.