Erfrecht

Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek.

Het erfrecht bepaalt onder andere dat:

Samenwonenden kunnen zonder testament niet van elkaar erven. Maar zij kunnen in een samenlevingscontract wel regelen dat bezittingen na het overlijden van de een naar de ander gaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.