Erfbelasting betalen met kunst

Laat u kunst na? Dan kunt u laten beoordelen of uw erfgenamen (een deel van) de erfbelasting kunnen betalen met een kunstvoorwerp. Het kunstvoorwerp komt vervolgens in het bezit van de overheid, die ervoor zorgt dat het in een Nederlands museum of bij een universitaire instelling komt.

Ook als u kunst krijgt, kunt u een aanvraag doen om (een deel van) de erfbelasting te betalen met een kunstvoorwerp.

Welke kunstvoorwerpen komen in aanmerking?

Kunstvoorwerpen die in aanmerking komen, zijn onder meer:

 • schilderijen
 • beeldhouwwerken
 • meubels
 • vazen

De voorwerpen zijn van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Dit betekent dat het kunstvoorwerp moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Het staat op de lijst van beschermde voorwerpen. U kunt dit nazoeken in de Digitale Wbc-lijst. (Wbc = Wet tot behoud van cultuurbezit, per 1 juli 2016 vervangen door de Erfgoedwet.)
 • Het staat niet op de lijst, maar u meent dat het wel op de lijst zou moeten staan. Lees op de internetsite van de Erfgoedinspectie welke criteria er gelden voor kunstvoorwerpen op de lijst.
 • Het voorwerp:
  • wordt al regelmatig tentoongesteld
  • is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende kunstenaar
  • is belangrijk vanwege zijn herkomst
  • maakt deel uit van een waardevolle verzameling

Wilt u gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling? Dan kunt u daarvoor een aanvraag doen, lees verder op de pagina: 
Kwijtscheldingsregeling aanvragen

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.