Wat kunt u regelen in een testament?

In een testament kunt u:

  • aangeven wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte
  • bepalen dat 1 erfgenaam het vruchtgebruik krijgt van uw woning
  • in een legaat vastleggen dat een bepaald onderdeel van de erfenis, bijvoorbeeld een kostbaar voorwerp of een geldbedrag, naar een bepaalde persoon gaat
  • zorgen dat personen en instellingen die volgens de wet niets erven, een deel van erfenis krijgen
  • uw erfgenamen meer laten erven dan zij volgens de wettelijke regels erven
  • bepalen dat erfgenamen minder, of helemaal niet, erven. Houd dan wel rekening met het wettelijk erfdeel
  • 'vrij van recht' of 'netto' laten erven
  • een executeur benoemen die zorgt voor de uitvoering van uw testament

Voor meer informatie over testamenten kunt u terecht bij een notaris. 

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.