Erven

Krijgt u een erfenis of laat u een erfenis na? Dan hebt u te maken met de erfbelasting.

Erfenis krijgen

Krijgt u een erfenis? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling krijgen of hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Lees verder over...

Erfenis nalaten

Laat u een erfenis na? Dan kunt u tijdens uw leven hier al zaken voor regelen. Bijvoorbeeld met een testament of een schenking. Als u geen testament opstelt, bepaalt het erfrecht wie uw erfenis krijgt.

Lees verder over...

Waardebepaling bij erven en schenken

Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van de waarde van de erfenis. Voor het vaststellen van die waarde gelden een aantal regels.

Lees verder over...

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.