Waardebepaling bij erven en schenken

Krijgt u een erfenis of schenking? Dan moet u misschien erf- of schenkbelasting betalen. U betaalt belasting over de waarde van de erfenis of schenking – áls het bedrag boven de vrijstelling uitkomt.

Speciale regels

Er gelden speciale regels voor het bepalen van de waarde in de volgende situaties:

  • U krijgt het vruchtgebruik van geld, effecten of onroerend goed.
    U hebt het vruchtgebruik van geld, effecten of onroerend goed als u er niet de eigenaar van bent, maar er wel gebruik van mag maken. Of van de opbrengsten (‘vruchten’) ervan.
  • U krijgt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed.
    U hebt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed als u er wel de eigenaar van bent, maar er geen gebruik van mag maken. U mag ook niet gebruikmaken van de opbrengsten ervan.
  • U krijgt een periodieke uitkering.
  • U krijgt een verhuurde of verpachte woning.

In deze situaties kunt u de waarde zelf berekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.