Waardebepaling bij erven en schenken

Krijgt u een erfenis of schenking? Dan moet u misschien erf- of schenkbelasting betalen. Om te berekenen hoeveel erf- of schenkbelasting u moet betalen, stellen wij eerst de waarde van de erfenis of schenking vast. 

Bij woningen gaan wij uit van de WOZ-waarde die staat op de WOZ-beschikking van uw gemeente. In uw aangifte schenkbelasting of erfbelasting voor 2018 mag u kiezen tussen:

 • de WOZ-waarde 2018
  De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2018, de peildatum is 1 januari 2017.
 • de WOZ-waarde 2019
  De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2019, de peildatum 1 januari 2018.

Moet u aangifte doen voordat de gemeente de WOZ-waarde voor 2019 bekendmaakt? Vul dan de WOZ-waarde van 2018 in. Is de WOZ-waarde van 2019  lager dan die van 2018? Dan kunt u bezwaar maken, ook na de bezwaartermijn van 6 weken. Wij verminderen dan de aanslag.

Betaalt u jaarlijks een bedrag voor erfpacht? Dan mag u de WOZ-waarde verminderen met 17 x het jaarlijkse bedrag.

Voorbeeld

De WOZ-waarde is € 200.000. De te betalen erfpacht is € 2.000 per jaar. De WOZ-waarde wordt verminderd met 17 x € 2.000 = € 34.000. De waarde van de woning voor de schenkbelasting of erfbelasting is € 200.000 - € 34.000 = € 166.000.

Bij overige onroerende zaken en roerende zaken gaan wij uit van de marktwaarde op het moment van overlijden of schenken. Bij effecten houden wij de waarde aan van de slotkoers op de werkdag voor overlijden of schenken.

Speciale regels

Er gelden speciale regels voor het bepalen van de waarde van een erfenis of schenking in de volgende situaties:

 • U krijgt het vruchtgebruik van geld, effecten of onroerend goed.
 • U krijgt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed.
 • U krijgt een periodieke uitkering.
 • U krijgt een verhuurde of verpachte woning.
 • U krijgt een vordering door een wettelijke verdeling

U hebt het vruchtgebruik van geld, effecten of onroerend goed als u er niet de eigenaar van bent, maar er wel gebruik van mag maken. Of van de opbrengsten (‘vruchten’) ervan.

U hebt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed als u er wel de eigenaar van bent, maar er geen gebruik van mag maken. U mag ook niet gebruikmaken van de opbrengsten ervan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.