Voorbeeld verhuurde woning met gebruikelijke huurprijs

Het gaat hier om verhuurde woningen waarvoor een huurprijs is overeengekomen die gebruikelijk is tussen willekeurige derden. De waarde van deze woningen berekent u op de volgende manier:

Stap 1

Neem de WOZ-waarde die staat op de beschikking die de gemeente heeft afgegeven in het jaar van overlijden. De WOZ-waarde in dit voorbeeld is € 200.000.

Stap 2

Bereken de jaarlijkse huurprijs. Vermenigvuldig hiervoor de maandelijkse huurprijs aan het begin van het kalenderjaar met 12. In dit voorbeeld is de maandelijkse huurprijs aan het begin van het kalenderjaar € 475. De jaarlijkse huurprijs is (12 x € 475) = € 5.700.

Let op!

Is de huur in het jaar van overlijden niet ingegaan aan het begin van het kalenderjaar? Neem dan de huurprijs die betaald moest worden toen de huur inging.

Stap 3

Bereken het percentage dat de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde weergeeft. Deel hiervoor de jaarlijkse huurprijs door de WOZ-waarde. € 5.700 (jaarlijkse huurprijs) gedeeld door € 200.000 (WOZ-waarde) = 2,85%

Stap 4

Zoek de uitkomst van stap 3 op in tabel 3. 2,85% is meer dan 2% maar niet meer dan 3%. De leegwaarderatio is dus 56%.

Stap 5

Bereken de waarde van de verhuurde woning. Vermenigvuldig hiervoor de WOZ-waarde met de leegwaarderatio. De waarde van de verhuurde woning is 56% x € 200.000 = € 112.000.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.