Voorbeeld verhuurde woning met ongebruikelijke huurprijs

Het gaat hier om woningen waarvan de verhuurder en huurder gelieerde partijen zijn en waarvoor een huurprijs is overeengekomen die niet met derden zou zijn overeengekomen. Voorbeelden zijn:

  • Iemand verhuurt tegen een lage prijs een woning aan een familielid.
  • De directeur van een bv verhuurt tegen een lage prijs een woning aan zijn eigen bv.
  • Een bv verhuurt tegen een lage prijs een woning aan haar eigen directeur.

In deze situaties is de leegwaarderatio altijd 62% van de WOZ-waarde. Deze leegwaarderatio is dan de waarde van de woning.

Voorbeeld

Jet verhuurt een woning aan haar zoon Pieter voor € 350. Als Jet de woning aan een willekeurige andere persoon zou verhuren, zou ze een huurprijs vragen van € 600. De WOZ-waarde van de verhuurde woning is € 200.000. De leegwaarderatio is 62% x € 200.000 =  € 124.000. 

Als Pieter zelf de woning erft, geldt voor Pieter de WOZ-waarde. Als behalve Pieter ook andere personen de woning erven, geldt voor Pieter de WOZ-waarde en voor de andere personen de waarde die u berekent aan de hand van de leegwaarderatio.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.