Voorbeeld periodieke uitkering waarvan looptijd bekend is

De opa van Clarissa heeft in zijn testament bepaald dat Clarissa (23 jaar) een jaarlijkse uitkering krijgt van € 1.000 gedurende 7 jaar. Ook heeft opa bepaald dat de uitkering eindigt als Clarissa binnen deze 7 jaar overlijdt.

Stap 1

Clarissa is 23 jaar. Haar leeftijd valt in de eerste kolom van tabel 2 (0 tot en met 39 jaar).

Stap 2

De eerste 5 jaar van de uitkering wordt berekend met factor 0,84.

Stap 3

5 jaar x € 1.000 per jaar x factor 0,84 = € 4.200.

Stap 4

De resterende 2 jaar vallen in de tweede 5 jaar met een factor 0,62.

Stap 5

2 jaar x € 1.000 per jaar x factor 0,62 = € 1.240.

Stap 6

Clarissa moet voor de lijfrentepolis erfbelasting betalen over (€ 4.200 + € 1.240) = € 5.440.

Als de uitkering niet afhankelijk is van het leven van 1 persoon

Is de uitkering niet afhankelijk van het leven van Clarissa? Gebruik dan de laatste kolom in de tabel voor de berekening. De uitkering hangt niet af van Clarissa's leven als de uitkering niet eindigt bij haar overlijden, maar bijvoorbeeld overgaat op haar erfgenamen.

Maximale waarde

De waarde van de periodieke uitkering is maximaal 17 keer de jaarlijkse periodieke uitkering als de periodieke uitkering niet afhankelijk is van het leven van 1 persoon. Dit geldt zowel voor uitkeringen voor bepaalde tijd als voor uitkeringen voor onbepaalde tijd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.