Overzicht zorgkosten 2020

In de onderstaande tabel staat een overzicht van veel voorkomende zorgkosten voor 2020. Hierbij is aangegeven of de kosten aftrekbaar, deels aftrekbaar of niet aftrekbaar zijn.

U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit. Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan moet u aangifte inkomstenbelasting doen om de aftrek daadwerkelijk te krijgen.

Tabel overzicht zorgkosten 2020

Soort kosten

2020

Premies voor de ziektekosten -
of zorgverzekering
(zowel basispremie
als aanvullende
premies)      

Niet aftrekbaar

Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen

Niet aftrekbaar

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet

Niet aftrekbaar

Wettelijk verplicht eigen risico

Niet aftrekbaar

Vrijwillig eigen risico

Niet aftrekbaar

Genees- of heelkundige hulp

Hieronder vallen:

 

Verpleging in een ziekenhuis of een 
andere instelling

Aftrekbaar

Kosten van tandarts, 
fysiotherapie of specialist

Aftrekbaar

Behandelingen op voorschrift en 
onder begeleiding van een-arts door een paramedicus
zoals een optometrist of een tandprotheticus

Aftrekbaar

Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder 
doorverwijzing van een arts

Aftrekbaar onder voorwaarden

Kosten voor geestelijke 
gezondheidszorg voor een 
persoon jonger dan 18 jaar

Niet aftrekbaar

Kosten voor dyslexiezorg voor
een persoon jonger dan 18 jaar

Niet aftrekbaar

Kosten voor een prenatale screening,
zoals een combinatietest
of een NIPT-test

Niet aftrekbaar

Kosten van een ivf-behandeling

Aftrekbaar onder voorwaarden

Door een arts voorgeschreven
medicijnen (ook 
homeopathische middelen),
behalve de wettelijke eigen bijdrage

Aftrekbaar

Hulpmiddelen
Hieronder vallen:

 

Steunzolen

Aftrekbaar

Rollator, looprek, krukken, loophulp 
met 3 of 4 poten, elleboogkruk, 
okselkruk of onderarmschaalkruk, 
gipssteun      

Niet aftrekbaar

Scootmobiel en rolstoel

Niet aftrekbaar

Gehoorapparaten

Aftrekbaar onder voorwaarden

Andere aanpassingen, bijvoorbeeld 
aan een auto of fiets

Aftrekbaar

Vervoer

Hieronder vallen:

 

Vervoerskosten naar een 
arts of ziekenhuis

Werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar

Hogere vervoerskosten 
door ziekte of handicap

Aftrekbaar

Dieetkosten

Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst 2020.

Extra gezinshulp vanwege 
ziekte of invaliditeit

Deels aftrekbaar

Extra kleding en beddengoed

Vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

Reiskosten voor ziekenbezoek

(Vaste) bedragen aftrekbaar onder voorwaarden

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.