Vervoerskosten

Maakt u door ziekte of invaliditeit vervoerskosten? Dan kunt u de volgende uitgaven aftrekken:

Extra vervoerskosten aannemelijk maken

U mag de extra vervoerskosten aftrekken als u hogere vervoerskosten hebt in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn. Het gaat dan om mensen die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. Om dit aan te tonen kunt u gebruikmaken van gegevens van bijvoorbeeld het Nibud of het CBS. Deze cijfers kunt u gebruiken als basis. Controleer zelf of alle kosten hierin zijn meegenomen zoals bijvoorbeeld afschrijving van uw auto. Hebt u inderdaad hogere vervoerskosten? Dan mag u deze extra vervoerskosten meetellen. U moet van deze extra kosten wel de vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering kreeg.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.