Werkelijke uitgaven voor vervoer

Bij de berekening van uw werkelijke uitgaven voor vervoer in een kalenderjaar kunt u de volgende kosten meetellen:

 • taxikosten
 • kosten voor openbaar vervoer
 • autokosten

  Bij autokosten gaat het om kosten voor:
  • brandstof
  • houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting)
  • verzekering
  • afschrijving
  • onderhoud en reparatie
  • parkeergelden
  • overige zaken, zoals kosten voor de wasstraat

Deel dit bedrag door het totaal aantal kilometers dat u in 1 jaar hebt gereden. De uitkomst is de kilometerprijs.

Voorbeeld berekening kilometerprijs en aftrekbare kosten

U hebt een Toyota Aygo. U rijdt hiermee in 1 jaar in totaal 10.550 kilometer. U hebt de volgende kosten:

 • afschrijving € 1.200
 • brandstof € 982
 • onderhoud en reparatie € 476
 • verzekering € 332
 • houderschapsbelasting € 660
 • wasstraat € 180

De kilometerprijs is het totaal aan kosten van € 3.830 gedeeld door het aantal gereden kilometers (10.550). In dit voorbeeld is de kilometerprijs dus € 0,36.

Hebt u totaal 100 kilometer gereden voor het vervoer van een zieke of invalide? Dan zijn uw aftrekbare kosten: het aantal gereden kilometers voor vervoer van de zieke of invalide maal de prijs per kilometer. In dit voorbeeld: 100 kilometer x € 0,36 = € 36.

Parkeergelden

U kunt kiezen of u de parkeergelden die u hebt uitgegeven bij uw artsenbezoeken wil meenemen in de kilometerprijs. Doet u dat niet, dan kunt u de parkeerkosten apart optellen bij de aftrekbare autokosten. Dit is vaak voordeliger.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.