Tegemoetkoming aanvragen

Om de tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten te krijgen, moet u aangifte doen

De tegemoetkoming krijgt u apart uitbetaald naast een teruggaaf van de belasting. U krijgt eerst een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Daarna ontvangt u de tegemoetkoming. U hoeft deze niet apart aan te vragen.

Had u een fiscale partner?

Uw fiscale partner hoeft alleen aangifte te doen als u gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten wilt verdelen. De tegemoetkoming wordt dan uitbetaald aan degene die de uitgaven voor specifieke zorgkosten in de aangifte heeft afgetrokken.

Als u de aftrek voor specifieke zorgkosten hebt verdeeld, dan betalen wij de tegemoetkoming uit aan degene met het hoogste verzamelinkomen. Dat is uw inkomen uit 'werk en woning', 'aanmerkelijk belang' en 'sparen en beleggen', verminderd met uw persoonsgebonden aftrek.

Is het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner gelijk? Dan betalen wij de tegemoetkoming uit aan de oudste partner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.