Welke kosten zijn aftrekbaar?

U mag de volgende kosten aftrekken als uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten:

  • uitgaven voor het halen en brengen met de auto
    Hiervoor geldt een aftrek van € 0,19 per kilometer (in 2020, 2019 en 2018). U neemt altijd de afstand van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al reist u bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand.
  • extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte bij u
    Hiervoor geldt een aftrek van € 11 per dag in 2020, en € 10 per dag in 2019 en 2018. De dagen waarop de ernstig gehandicapte wordt gehaald of gebracht, tellen ook mee.

Let op!

De genoemde bedragen gelden per gehandicapte. Hebt u meerdere ernstig gehandicapten die u verzorgt? Dan mag u per gehandicapte de genoemde kosten aftrekken.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.