Aangifte doen met een fiscale partner

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dan moet u uw aangifte anders invullen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. 

Er zijn namelijk onderdelen van de aangifte die voor u en uw fiscale partner samen gelden:

  • U mag uw gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen.
  • Drempelbedragen hangen af van het inkomen van u en uw partner samen.

Inkomsten en aftrekposten verdelen

U kunt in uw aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen tussen u en uw fiscale partner.

De manier waarop u de inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt of terugkrijgt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.

Zie ook

Drempelbedragen

Als u het hele jaar fiscale partners bent of ervoor kiest om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden, moet u de drempelbedragen voor aftrekposten berekenen op basis van het inkomen van u en uw fiscale partner samen.

Voorbeeld: U hebt niet het hele jaar een fiscale partner

U hebt ziektekosten gemaakt en u wilt deze kosten aftrekken. Dit kan alleen voor de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen. U hebt een drempelinkomen van € 23.000. Uw drempelbedrag voor ziektekosten is 1,65% van uw drempelinkomen. Uw drempelbedrag is in dit geval € 379.

Voorbeeld: U hebt het hele jaar een fiscale partner

U hebt ziektekosten gemaakt en u wilt deze kosten aftrekken. Dit kan alleen voor de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen. U hebt een drempelinkomen van € 23.000. Uw fiscale partner heeft een drempelinkomen van € 15.000. Het drempelbedrag bij ziektekosten is 1,65% van het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen. Het drempelbedrag voor u samen is dan € 627.

Aangifte-app

Doet u aangifte met de aangifte-app? Dan houdt deze rekening met uw situatie. De inkomsten en aftrekposten worden zo gunstig mogelijk verdeeld. U kunt dit niet zelf aanpassen.

Online aangifte

Doet u online aangifte? Dan houdt deze rekening met uw situatie. U krijgt vanzelf de mogelijkheid om bepaalde inkomsten en aftrekposten te verdelen. De drempelbedragen worden dan voor u berekend.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.