Welke inkomsten en aftrekposten mag u niet verdelen?

Als u het hele jaar een fiscale partner hebt, mag u samen kiezen hoe u de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdeelt. 

U mag de volgende inkomsten en aftrekposten niet met uw fiscale partner verdelen:

  • belastbare winst uit onderneming
  • loon, uitkering of pensioen
  • reisaftrek openbaar vervoer
  • bijverdiensten en inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
  • inkomsten uit beschikbaar gestelde vermogensbestanddelen
  • ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen
  • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
  • negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
  • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in het jaar waarin u bent geëmigreerd of geïmmigreerd en u niet het hele jaar fiscale partners kunt zijn
  • negatieve persoonsgebonden aftrek

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.