Iemand staat op uw adres ingeschreven

Als iemand bij de gemeente op hetzelfde adres staat ingeschreven als uzelf, is deze persoon misschien uw fiscale partner. Staan er meerdere personen op uw adres ingeschreven? Kijk dan bij Meerdere personen kunnen uw fiscale partner zijn.

Let op!

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u altijd fiscale partners met uw echtgenoot of partner. Ook als er andere personen op uw adres staan ingeschreven.

Voorwaarden fiscaal partnerschap

U bent fiscale partners met een huisgenoot als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • U hebt samen een kind.
 • 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
 • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
 • U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
  Geldt deze situatie voor u? Maar verhuurt u een deel van uw woning aan degene met wie u op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan bent u geen fiscale partners. U moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
 • U bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die u kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. U bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven.
  Wilt u met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan moet u hiervoor samen een verzoek doen. Ook moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
 • U was het jaar ervoor al fiscale partners.

Let op!

Woont u samen met uw eigen kind of met 1 van uw ouders? Dan kunt u alleen maar fiscale partners zijn met deze persoon als u op 31 december van het jaar ervoor allebei 27 jaar of ouder was.

U kunt alleen maar fiscale partners zijn als uw huisgenoot niet ook de fiscale partner is van iemand anders.

Bent u het hele jaar fiscale partners of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dan vult u uw aangifte anders in.

Vanaf wanneer bent u fiscale partners?

Voldoet u met uw huisgenoot aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat u samen op hetzelfde adres ingeschreven stond. Stond u het jaar ervoor al op hetzelfde adres ingeschreven? Dan ben u het hele jaar fiscale partners van elkaar.

Voorbeelden

U staat vanaf 15 mei met iemand samen ingeschreven. Op 1 december krijgt u met deze persoon een kind. U bent dan fiscale partners vanaf 15 mei.

U sluit op 2 februari een notarieel samenlevingscontract af. Uw partner komt op 10 februari bij u inwonen en staat vanaf die datum ook op uw adres ingeschreven. U bent dan fiscale partners vanaf 10 februari.

Wanneer bent u geen fiscale partners meer?

Uw fiscaal partnerschap eindigt zodra u niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven staat. Het maakt hierbij dus niet uit of u nog steeds aan 1 van de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Voorbeelden

U hebt samen met een huisgenoot een huis gekocht waarin u samen gaat wonen. Vanaf 28 augustus staat deze huisgenoot niet meer op uw adres ingeschreven, maar u blijft nog wel samen eigenaar van het huis. U bent dan fiscale partners tot 28 augustus.

U staat samen met een huisgenoot op hetzelfde adres ingeschreven, maar hebt uw notarieel samenlevingscontract laten ontbinden. U blijft in dit geval fiscale partners totdat u niet meer samen ingeschreven staat.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat 1 van u is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan kunt u toch fiscale partners blijven. Kijk bij Opname in een verzorgings- of verpleeghuis voor meer informatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.