Wij gaan trouwen – hoe zit het met onze eigendommen en schulden?

Vanaf 1 januari 2018 trouwt u standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de eigendommen én schulden die u en uw (toekomstige) echtgenoot hebben, niet allemaal automatisch van u samen worden.

Hoe werkt trouwen in beperkte gemeenschap van goederen?

Alles wat u en uw echtgenoot tijdens het huwelijk opbouwen, is standaard van u samen. Dit noemen we het huwelijksvermogen.

Het volgende hoort voortaan tot het privévermogen:

  • vermogen en schulden die u vóór het huwelijk hebt opgebouwd
  • giften en erfenissen die u vóór of tijdens het huwelijk hebt ontvangen

Er ontstaan dus 3 vermogens:

  • het huwelijksvermogen van u en uw echtgenoot samen
  • het privévermogen van u
  • het privévermogen van uw echtgenoot

Als er sprake is van zowel huwelijksvermogen als privévermogen, kunnen vergoedingsrechten ontstaan. Een vergoedingsvordering ontstaat bijvoorbeeld als u privévermogen investeert in een gemeenschappelijk goed, zoals de gezamenlijke eigen woning.

Wilt u afwijken van de regels bij trouwen in beperkte gemeenschap van goederen? Dan kunt u dit regelen bij een notaris.

Privévermogen zelf vastleggen

Hebt u privévermogen? Leg dit dan zelf vast in uw administratie. U kunt dan bewijzen dat dit van u privé is. Anders loopt u later misschien kans dat dit vermogen toch tot het huwelijksvermogen gerekend wordt. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Vermogen en de aangifte inkomstenbelasting

Voor uw aangifte inkomstenbelasting maakt het niet uit of u huwelijksvermogen of privévermogen hebt. Als u getrouwd bent, zijn u en uw echtgenoot fiscale partners. U kunt dan samen aangifte doen en het vermogen in de aangifte vrij verdelen tussen u en uw fiscale partner.

Is er sprake van een vergoedingsrecht? Dan moeten u en uw echtgenoot de vergoedingsvordering en vergoedingsschuld aangeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Vóór 1 januari 2018 getrouwd?

U bent dan automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. En alles wat u en uw echtgenoot hebben, is dan ook automatisch van u samen. Dit geldt dus ook voor eventuele schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd. Tenzij u bij de notaris iets anders hebt laten vastleggen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.