Schenkbelasting: aangifte doen en betalen

Hebt een schenking gekregen? En moet u aangifte doen?

Op deze pagina leest u meer over de volgende onderwerpen:

Hoe doe ik aangifte?

Vanaf 2017 kunt u voor schenkingen in 2017 alleen nog aangifte schenkbelasting en aangifte doen met de daarvoor speciaal ontwikkelde digitale of papieren formulieren. Ook door softwareleveranciers ontwikkelde aangiften die voldoen aan de belastingdienstnormen zijn toegestaan. Voorheen kon u ook op ‘uw eigen manier’ aangifte doen, bijvoorbeeld met een brief of een document van uw notaris.

Aangifte schenkbelasting 2017

Wij verwachten dat het digitale formulier voor de schenkbelasting vanaf mei 2017 beschikbaar is. Dat geldt ook voor de invulbare pdf van het formulier en de papieren variant.

Aangifte schenkbelasting 2016

Aangifte schenkbelasting 2016 doet u met het formulier Aangifte schenkbelasting 2016.

Wanneer moet mijn aangifte binnen zijn?

Uw aangifte moet bij ons binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg.

Krijgt u in 2017 een schenking? Dan moet uw aangifte voor 1 maart 2018 binnen zijn.

Wij verwachten dat het digitale formulier voor de schenkbelasting vanaf mei 2017 beschikbaar is. Dat geldt ook voor de invulbare pdf van het formulier en de papieren variant.

Hoe vraag ik uitstel aan?

Als u uitstel wilt, vraag dan vóór de inleverdatum uitstel aan.

Dat doet u door een uitstelbrief te sturen naar:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
Schenkbelasting
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Wat moet er in de brief staan?
Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • de reden waarom u uitstel vraagt
  • jaar en datum van de schenking
  • een omschrijving van de schenking
  • burgerservicenummer van de schenker en ontvanger
  • uw voorletters en achternaam
  • uw adres
  • uw postcode en woonplaats
  • datum ondertekening
  • uw handtekening

Moet ik schenkbelasting betalen?

Of u  schenkbelasting moet betalen, hangt af van de hoogte van de schenking. Is de schenking hoger dan de vrijstelling die voor u geldt? En zijn de uitzonderingen niet van toepassing? Dan moet u schenkbelasting betalen.

Om te berekenen hoeveel schenkbelasting u betaalt, kunt u de rekenhulp Schenkbelasting gebruiken.

U kunt ook zelf de schenkbelasting berekenen.

Wilt u weten hoe u de waarde van de schenking bepaalt? Ga dan naar de pagina Hoe bepaalt u de waarde van de schenking?

Wanneer moet ik de aanslag betalen?

U moet de aanslag schenkbelasting betalen binnen 6 weken na de datum op de aanslag die u van ons hebt gekregen. De uiterste betaaldatum staat ook op de aanslag die u krijgt.

Kunt u de aanslag nu niet betalen? Of kunt u de aanslag niet in 1 keer betalen? Er zijn mogelijkheden voor uitstel van betaling of een betalingsregeling.

Meer weten over uitstel van betaling en de betalingsregeling? Ga dan naar de pagina Uitstel van betaling bij betalingsproblemen.

 

Wat is het rekeningnummer waarop ik de schenkbelasting betaal?

Nadat u de aangifte hebt ingestuurd krijgt u van ons een aanslag. U kunt de schenkbelasting die u moet betalen overmaken op rekeningnummer NL26 INGB 0000 4412 90 t.n.v. de Belastingdienst. Vermeld daarbij het betaalkenmerk dat op de aanslag staat.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de aanslag?

Als u het niet eens bent met de aanslag schenkbelasting, kunt u binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar maken. Hoe en waar u dat moet doen, staat op de aanslag die u van ons hebt gekregen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.