Schenkbelasting: aangifte doen, betalen en bezwaar maken

Hebt een schenking gekregen? En moet u aangifte doen?

Op deze pagina leest u meer over de volgende onderwerpen:

Hoe doe ik aangifte?

Hebt u de schenking ontvangen? Dan doet u gemakkelijk aangifte met het online formulier Aangifte schenkbelasting Mijn Belastingdienst.

Kunt u het online formulier in Mijn Belastingdienst niet gebruiken? Vul dan de pdf Aangifte schenkbelasting 2018 in.

Wilt u aangifte schenkbelasting doen voor een schenking die u eerder dan 2018 hebt gekregen? Voor 2017 kan dat ook in Mijn Belastingdienst. Of gebruik net als voor 2016 en 2015 de invulbare pdf:

Wanneer moet mijn aangifte binnen zijn?

Uw aangifte moet bij ons binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg.

Krijgt u in 2018 een schenking? Dan moet uw aangifte dus voor 1 maart 2019 binnen zijn.

Verwacht u dat u in 1 jaar meer schenkingen ontvangt? Dan mag u zelf kiezen of u:

 • voor alle schenkingen afzonderlijk aangifte doet
 • alle schenkingen bij elkaar optelt en één keer aangifte doet

Moet ik schenkbelasting betalen?

Of u  schenkbelasting moet betalen, hangt af van de hoogte van de schenking die u hebt gekregen. Is de schenking hoger dan de vrijstelling die voor u geldt? En zijn de uitzonderingen niet van toepassing? Dan moet u aangifte doen en schenkbelasting betalen.

Wanneer moet ik de (voorlopige) aanslag betalen?

Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u van ons een voorlopige aanslag schenkbelasting. U moet de voorlopige aanslag betalen binnen 6 weken na de datum op de aanslag. De uiterste betaaldatum staat ook op de voorlopige aanslag zelf. 

Na 1 maart 2019 ontvangt u van ons een definitieve aanslag schenkbelasting over 2018. Op die aanslag leest u of u eerder betaalde schenkbelasting terugkrijgt, of eventueel moet bijbetalen.

Kunt u een (voorlopige) aanslag niet binnen 6 weken betalen? Of kunt u de (voorlopige) aanslag niet in 1 keer betalen? Er zijn mogelijkheden voor uitstel van betaling of een betalingsregeling.

Meer weten over uitstel van betaling en de betalingsregeling? Ga dan naar de pagina Uitstel van betaling bij betalingsproblemen.

 

Wat is het rekeningnummer waarop ik de schenkbelasting betaal?

Nadat u de aangifte hebt ingestuurd krijgt u van ons een aanslag. Moet u schenkbelasting betalen, dan kunt u die overmaken op rekeningnummer NL26 INGB 0000 4412 90 t.n.v. de Belastingdienst. Vermeld daarbij het betaalkenmerk dat op de aanslag staat.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de (voorlopige) aanslag?

Als u het niet eens bent met uw definitieve aanslag schenkbelasting, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar maken. Hoe en waar u dat moet doen, staat op de aanslag die u van ons hebt gekregen.

Betreft het een voorlopige aanslag? Stuur dan een brief waarin u ons vraagt om de voorlopige aanslag te wijzigen. U kunt de brief sturen naar:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
Schenkbelasting
Postbus 4670
5601 ER Eindhoven

Wat moet er in de brief staan?
Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

 • de reden waarom u om een wijziging vraagt
 • jaar en datum van de schenking
 • een omschrijving van de schenking
 • burgerservicenummer van de schenker en ontvanger
 • uw voorletters en achternaam
 • uw adres
 • uw postcode en woonplaats
 • datum ondertekening
 • uw handtekening

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.