Schenking doen

Wilt u een bedrag aan iemand schenken? Bijvoorbeeld aan uw dochter, kleinzoon of een vriend? Op deze pagina leest u waar u mee te maken kunt krijgen.

Als u een schenking doet, betaalt de ontvanger geen schenkbelasting in de volgende gevallen:

  • U schenkt een bedrag dat onder een vrijstelling valt die voor deze persoon geldt
    De persoon die de schenking krijgt, kan dan gebruikmaken van de vrijstelling, zodat hij geen schenkbelasting betaalt.
  • U betaalt de schenkbelasting in plaats van de ontvanger
    U kunt ervoor kiezen om als schenker de schenkbelasting te betalen. De persoon die de schenking ontvangt, moet aangifte doen. U kunt met de ontvanger afspreken dat u de aanslag krijgt toegestuurd. Dat kan de ontvanger in het aangifteformulier aangeven. Let op, betaalt u de schenkbelasting niet? Dan moet de ontvanger alsnog de aanslag betalen.

Tel schenkingen aan partners bij elkaar op

Geeft u bijvoorbeeld uw dochter en haar man apart van elkaar een schenking? Tel deze schenkingen dan bij elkaar op. 

Geeft u aan uw dochter een schenking? En geeft uw partner uw dochter ook een schenking? Tel deze schenkingen dan ook bij elkaar op.

Partners worden voor de schenkbelasting namelijk als 1 persoon gezien. Dit geldt zowel voor de schenkers als voor de ontvangers.

Wilt u weten wanneer u partners voor de schenkbelasting bent? Ga dan naar de pagina Partners.

Kiest u er als schenker voor om de schenkbelasting te betalen?

Dan betaalt u meer schenkbelasting dan de ontvanger zou moeten betalen. Dat komt omdat wij het betalen van de schenkbelasting ook zien als een schenking. Het bedrag van de schenking wordt daardoor hoger.

Als u de schenkbelasting betaalt, zeggen wij dat u 'netto' of 'vrij van recht' schenkt.

Wilt u weten hoeveel schenkbelasting u betaalt over uw schenking?

Bereken het in 4 stappen

Wanneer moet u - als schenker - aangifte doen?

Hebt u een schenking gedaan? Dan hoeft u alleen aangifte schenkbelasting te doen als u van ons een brief hebt ontvangen waarin wij u vragen aangifte schenkbelasting te doen.

Hebt u geen brief  ontvangen? En heeft de ontvanger nog geen aangifte gedaan maar moet hij wel aangifte doen? Dan kunt u ervoor kiezen om samen met de ontvanger aangifte te doen op hetzelfde aangifteformulier.

Schenkingen die u mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting

Doet u een schenking aan een ANBI of een SBBI? Dan noemen we dat ook wel een gift. Deze gift mag u misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Meer weten over giften en de voorwaarden? Ga dan naar de pagina Giften.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.