Schenken op papier

U leest op deze pagina meer over de volgende onderwerpen:

Wat is een schenking op papier?

Een schenking op papier kan in een notariële of een onderhandse akte worden vastgelegd. De schenker maakt geen geld over. De schenker heeft daardoor een schuld aan de ontvanger. De ontvanger kan het geld vaak pas opeisen als de schenker overlijdt. We noemen een schenking op papier ook wel een schuldigerkenning uit vrijgevigheid.

Een schenking op papier moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als schuld in de aangifte erfbelasting te kunnen worden opgegeven.

Aan welke voorwaarden moet een schenking op papier voldoen?

Als u een schenking op papier doet, is uw erfenis voor de erfbelasting lager. Daarvoor moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt de schenking door een notaris laten vastleggen in een notariële akte
    Legt u de schenking niet vast in een notariële akte, maar in een onderhandse akte? Dan is er na het overlijden van de schenker geen sprake meer van een schuld. Daardoor kan de ontvanger het bedrag niet opeisen en die kan de schuld dan niet opgeven in de aangifte erfbelasting.
  • U betaalt over het geschonken bedrag minimaal 6% rente
    Deze voorwaarde geldt sinds 1 januari 2010. Hebt u vóór 1 januari 2010 een schenking op papier gedaan en hebt u toen een lager rentepercentage afgesproken? Als die rente 'marktconform' was, voldoet u toch aan deze voorwaarde. Met marktconform bedoelen we dat een bank in die tijd hetzelfde rentepercentage had kunnen berekenen.
  • U betaalt ieder jaar daadwerkelijk de rente

Voldoet u aan al deze voorwaarden? Dan mogen de erfgenamen de schenking op papier als schuld opgeven in de aangifte erfbelasting.

Let op!

Doet u een schenking op papier? Dan moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen als de schenking hoger is dan € 5.363 (bij een schenking aan uw kinderen) of € 2.147 (bij een schenking aan een ander dan uw kinderen).

Fiscale gevolgen inkomstenbelasting voor de schenker

U hebt op papier een bedrag geschonken. Daardoor hebt u een schuld aan de ontvanger. Deze schuld mag u aftrekken van uw bezittingen in uw aangifte inkomstenbelasting. Door het aftrekken van de schuld worden uw bezittingen (uw vermogen) in box 3 verlaagd. U betaalt dan minder of geen belasting over uw vermogen.

Fiscale gevolgen inkomstenbelasting voor de ontvanger

Omdat u een schenking op papier hebt ontvangen, hebt u een vordering op de schenker. Deze vordering moet u optellen bij uw bezittingen in box 3. Is uw totale vermogen (bezittingen minus schulden) in box 3 hoger dan het heffingsvrij vermogen? Dan hebt u een voordeel uit sparen en beleggen. Hierover moet u inkomstenbelasting betalen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.