Belastingvrij schenken: vrijstellingen

Hebt u een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.

Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2018
Uw maximale
vrijstelling in 2017
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?

U bent een (pleeg)kind.

€ 5.363


€ 5.320

beslist u zelf

U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*

 

€ 25.731


€ 25.526

beslist u zelf

€ 53.602


€ 53.176

een dure studie

€ 100.800


€ 100.000

uw eigen woning

De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.

€ 2.147


€ 2.129

beslist u zelf

De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. Én u bent tussen de 18 en 40 jaar.*

€ 100.800


€ 100.000

uw eigen woning

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.731? Dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.731 óf voor € 53.602 óf voor € 100.800.

Van de algemene vrijstellingen van € 2.147 en € 5.363 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

Tel schenkingen van ouders altijd bij elkaar op

Schenkingen van ouders zien wij als 1 schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u die dus bij elkaar optellen. Ook als de ouders zijn gescheiden.

Zie ook

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.