Eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor een woning (2017)

Deze vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen die u van uw ouders krijgt, maar ook voor schenkingen die u van anderen ontvangt.

Deze vrijstelling komt in de plaats van de algemene vrijstelling van € 5.320 als u de schenking van uw ouders ontvangt, of in de plaats van de algemene vrijstelling van € 2.129 als u de schenking van iemand anders ontvangt.

Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u altijd € 25.526 vrij besteden. Het restant moet u besteden aan uw eigen woning.

Ontvangt u de schenking van iemand anders? Dan mag u € 2.129 vrij besteden.

Voorwaarden schenking € 100.000 voor de eigen woning 2017

Ontvangt u een schenking van € 100.000? Dan kunt u gebruikmaken van de vrijstelling als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • U, of uw partner, bent tussen de 18 en 40 jaar op het moment dat u de schenking krijgt. Ontvangt u de schenking op de dag van uw 40e verjaardag? Dan geldt de vrijstelling ook nog.
 • U hebt niet eerder gebruikgemaakt van een van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking die u van dezelfde schenker kreeg.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking om:  
  • een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden
   Zie ook: Voorbeelden kosten onderhoud en verbouwing
  • uw eigenwoningschuld af te lossen
  • een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen
 • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • U gebruikt de schenking  voor 31 december 2019 voor uw eigen woning.
 • U vraagt de vrijstelling aan in de aangifte schenkbelasting 2017.

Hebt u de schenking in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan, tenzij in de voorwaarde staat dat de schenking vervalt als het geld niet op tijd aan de eigen woning wordt besteed.

Gebruikt u de schenking toch niet voor 31 december 2019? Dan moet u dat aan ons melden. Dat doet u uiterlijk op 31 mei 2020.

Wat is een eigen woning?

Een woning is een eigen woning als die voldoet aan een aantal voorwaarden die ook voor de inkomstenbelasting gelden. Er zijn echter enkele uitzonderingen, waardoor u geen vrijstelling krijgt voor de schenkbelasting, terwijl de woning voor de inkomstenbelasting wel een eigen woning is. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • De woning is bestemd voor verkoop.
 • Het gaat om een woning waar u zelf niet meer woont, maar uw ex-partner wel.
 • U gaat in een verpleeghuis wonen.

Wilt u meer weten over de uitzonderingen? Neem dan contact op met uw fiscaal dienstverlener of notaris.

Schenking verdelen over meerdere jaren

De schenker mag het bedrag van de maximale vrijstelling schenken over de jaren 2017 tot en met 2019. Wel geldt de voorwaarde dat u of uw partner nog geen 40 jaar is op het moment dat u een schenking krijgt. U vraagt de vrijstelling aan in elk jaar waarin u een schenking ontvangt.

Als u de schenking ontvangt in meerdere jaren, komt de schenking in het eerste jaar in plaats van de algemene vrijstellingen van € 5.320 of € 2.129. In de andere jaren hebt u nog wel recht op deze algemene vrijstellingen.

Schenking besteden in meerdere jaren

U mag de schenking besteden in de jaren 2017 tot en met 2019. Zo mag u elk jaar een even groot bedrag gebruiken voor uw eigen woning, of de eerste twee jaar niets en in 2019 het hele bedrag.

Vóór 2010 of in 2015 of 2016 al gebruikgemaakt van een verhoogde vrijstelling?

Dan kunt u misschien toch gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning volgens het overgangsrecht.

Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling?

Dan geeft u dat aan in uw aangifte schenkbelasting 2017.

Zie ook

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.