Vrijstellingen schenkbelasting 2017

Hebt u in 2017 een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.

Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2017
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?

U bent een (pleeg)kind.

€ 5.320

beslist u zelf

U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.
Of uw partner is tussen 18 en 40 jaar.

 

€ 25.526

beslist u zelf

€ 53.176

een dure studie

€ 100.000

uw eigen woning

De schenker is een ander dan uw ouder,
bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.

€ 2.129

beslist u zelf

De schenker is een ander dan uw ouder,
bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.
Én u of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar.

€ 100.000

uw eigen woning

Tel schenkingen van ouders altijd bij elkaar op

Schenkingen van ouders zien wij als 1 schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u die dus bij elkaar optellen. Ook als de ouders zijn gescheiden.

Bijzondere vrijstellingen, zoals voor ANBI's

Er zijn nog andere vrijstellingen die minder vaak voorkomen. Bijvoorbeeld voor ANBI's. Lees meer over deze uitzonderingen

Schenking gekregen in 2018?

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.