Voorwaarden verhoogde vrijstelling eigen woning 2017

Ontvangt u een schenking voor de eigen woning? Dan kunt u gebruikmaken van de vrijstelling als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar als u de schenking krijgt. Uw 40e verjaardagen tellen nog mee.
 • U hebt niet eerder gebruikgemaakt van een van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking die u van dezelfde schenker kreeg. Hebt u vóór 2010, in 2015 of in 2016 al wél een verhoogde vrijstelling gebruikt? Dan hebt u misschien nog recht op een deel van de vrijstelling. Lees meer bij Vóór 2017 al een verhoogde vrijstelling gebruikt.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking om:  
  • een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden
   Zie ook: Voorbeelden kosten onderhoud en verbouwing
  • uw eigenwoningschuld af te lossen
  • een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen
 • U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • U gebruikt het geld uiterlijk in 2019 voor uw eigen woning. Zo niet, dan moet u ons dit melden. Dat doet u uiterlijk 31 mei 2020. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen

Dat betekent dat u in hetzelfde jaar niet ook nog bijvoorbeeld € 5.320 belastingvrij mag ontvangen van uw ouders, of € 2.129 als u de schenking van iemand anders kreeg.

Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u van de € 100.000 maximaal € 25.526 besteden aan iets anders dan uw woning. Of € 2.129 als u de schenking van iemand anders kreeg.

Wat is een eigen woning?

Een woning is een eigen woning als die voldoet aan een aantal voorwaarden die ook voor de inkomstenbelasting gelden. Er zijn echter enkele uitzonderingen, waardoor u geen vrijstelling krijgt voor de schenkbelasting, terwijl de woning voor de inkomstenbelasting wel een eigen woning is. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • De woning is bestemd voor verkoop.
 • Het gaat om een woning waar u zelf niet meer woont, maar uw ex-partner wel.
 • U gaat in een verpleeghuis wonen.

Wilt u meer weten over de uitzonderingen? Neem dan contact op met uw fiscaal dienstverlener of notaris.

Schenking verdelen over 2017 tot en met 2019

De schenker mag het bedrag van de maximale vrijstelling verdelen over de jaren 2017 tot en met 2019. Dat mag als u of uw partner nog geen 40 jaar is op het moment dat u een schenking krijgt. U vraagt de vrijstelling aan in elk jaar waarin u een schenking ontvangt.

Als u de schenking ontvangt in meerdere jaren, komt de schenking in het eerste jaar in plaats van de algemene vrijstellingen van € 5.320 of € 2.129. In de andere jaren hebt u nog wel recht op deze algemene vrijstellingen.

Voorbeeld

Een vader schenkt in 2017, 2018 en 2019 een bedrag van € 50.000, € 30.000 en € 20.000 aan zijn dochter. De dochter is 35 jaar in 2017. In totaal ontvangt zij dus € 100.000. De dochter vraagt in de aangifte schenkbelasting over 2017, 2018 en 2019 om de € 100.000 vrijstelling en mag het volledige bedrag uiterlijk 31 december 2019 gebruiken voor haar eigen woning.


Schenking besteden in 2017 tot en met 2019

U mag de schenking besteden in de jaren 2017 tot en met 2019. U mag bijvoorbeeld elk jaar een even groot bedrag gebruiken voor uw eigen woning. Of de eerste 2 jaar niets en in 2019 het hele bedrag.

Voorbeeld

Een vader schenkt zijn zoon, die 40 jaar wordt op 1 juli 2017, € 100.000 op zijn verjaardag. De zoon mag van dat bedrag € 25.526 vrij besteden. De rest moet de zoon uiterlijk 31 december 2019 gebruiken voor zijn eigen woning. Hij doet dit door in 2019 de rest van het bedrag te gebruiken voor een verbouwing.

Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling?

Dan geeft u dat aan in uw aangifte schenkbelasting 2017. Meer over aangifte doen leest u op belastingdienst.nl/schenken.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.