Uitzonderingen waarin u geen schenkbelasting betaalt

U hoeft geen schenkbelasting te betalen en geen aangifte te doen als de schenker niet in Nederland woont op het moment dat hij de schenking doet. 

U moet wel schenkbelasting betalen als de schenker:

  • een Nederlander is en nog geen 10 jaar buiten Nederland woont
  • een buitenlander is die in Nederland woonde en nog geen heel jaar uit Nederland weg is

U hoeft geen of minder schenkbelasting te betalen, maar u moet wel aangifte doen als:

In de aangifte schenkbelasting kunt u aangeven dat een bijzondere vrijstelling van toepassing is.

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) krijgt de schenking

Als uw instelling een ANBI is, betaalt u geen schenkbelasting over schenkingen die uw instelling krijgt. U moet de schenking wel gebruiken voor het doel dat uw ANBI nastreeft.

Meer weten over ANBI’S? Ga dan naar de pagina Algemeen nut beogende instellingen.

Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of een steunstichting SBBI krijgt de schenking

Als uw instelling een SBBI of een steunstichting SBBI is, betaalt u geen schenkbelasting over schenkingen die uw instelling krijgt.

Meer weten over SBBI’S? Ga dan naar de pagina Sociaal belang behartigende instellingen.

Meer weten over Steunstichtingen SBBI? Ga dan naar de pagina Steunstichtingen SBBI.

De schenking bestaat uit ondernemingsvermogen of aanmerkelijk-belang-aandelen

Bestaat de schenking uit ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelang-aandelen? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor de schenkbelasting. U moet daarvoor wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. De voorwaarden staan in de brochure Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling.

U betaalt inkomstenbelasting over de schenking

Sommige schenkingen zien wij als inkomsten uit arbeid. Denk bijvoorbeeld aan schenkingen die u van uw werkgever krijgt. Over de waarde van zo'n schenking betaalt u loonbelasting of inkomstenbelasting. U betaalt dan geen schenkbelasting.

U krijgt een schenking van een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Als u een schenking van een ANBI krijgt, hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Tenzij aan de schenking een voorwaarde is verbonden die niet past bij het doel dat de ANBI nastreeft.

Voorbeeld

De Dierenbescherming is een ANBI. De Dierenbescherming betaalt geen schenkbelasting over schenkingen die zij krijgt. Als de Dierenbescherming een schenking doet aan een dierenasiel, hoeft het dierenasiel ook geen schenkbelasting te betalen. Maar als de Dierenbescherming een auto cadeau doet aan een particulier, moet die particulier wel schenkbelasting betalen. De schenking van een auto past niet bij het doel van de Dierenbescherming en dient ook geen algemeen belang.

Meer weten over ANBI’S? Ga dan naar de pagina Algemeen nut beogende instellingen.

U krijgt de schenking om schulden af te lossen

U betaalt geen schenkbelasting als u de schenking krijgt om dringende schulden af te lossen.

Dringende schulden zijn schulden die u direct moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan een huurschuld die u moet betalen om te voorkomen dat u uit uw huis wordt gezet.

Het moet een schuld zijn die u zonder de schenking niet zou kunnen betalen, zelfs niet als u al uw bezittingen zou verkopen.

Let op!

De schuldeiser mag niet de schenker zijn.

U krijgt de schenking vanwege een natuurlijke verbintenis

Soms doet iemand een schenking omdat hij zich hiertoe dringend moreel verplicht voelt. Wettelijk is de schenker nergens toe verplicht, dus een rechter zou de schenker niet kunnen dwingen om de schenking te doen. Maar de schenker en de ontvanger vinden allebei dat de ontvanger recht heeft op de schenking. De wet noemt dit 'het nakomen van een natuurlijke verbintenis'.

Als u een schenking krijgt vanwege het nakomen van een natuurlijke verbintenis, hoeft u daarover geen schenkbelasting te betalen, maar u moet wel aangifte doen. Denkt u dat deze regel op uw situatie van toepassing is? Geef dit dan aan in uw aangifte schenkbelasting.

Voorbeeld

Als samenwoners uit elkaar gaan en 1 van de partners betaalt alimentatie aan de ander, dan zien wij dat als een schenking als die partneralimentatie niet is vastgelegd in een samenlevingscontract.

Zij kunnen echter een vrijstelling voor de schenkbelasting krijgen op grond van een natuurlijke verbintenis. Daarvan is in ieder geval sprake als de hoogte van de partneralimentatie niet meer is dan de normbedragen die rechters gebruiken als zij de hoogte van alimentatie bepalen bij mensen die getrouwd waren en uit elkaar gaan. Dit worden ook wel de 'Tremanormen' genoemd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.